Χαλαρωτικό μασάζ / Relaxing massage

Το χαλαρωτικό μασάζ είναι το πιο διαδεδομένο είδος μάλαξης στον κόσμο. Είναι η βασική  γνώση που πρέπει να έχει όποιος θέλει να ασχοληθεί με την τέχνη του μασάζ. Ας μην ξεχνάμε ότι, είναι τιμή για τον θεραπευτή, η εμπιστοσύνη που θα του δείξει κάποιος και θα του επιτρέψει να «δουλέψει» με το σώμα του.

Αυτή είναι η κεντρική και βασική ιδέα που θα πρέπει να διακατέχεται κάθε επαγγελματίας  που θέλει να ασχοληθεί με τον άνθρωπο.

Η τέχνη του μασάζ σε κάποιες περιοχές θεωρείται ιερή και διδάσκεται σε μοναστήρια.

Μια συνεδρία χαλαρωτικού μασάζ από επαγγελματία μπορεί να μαλακώσει το «παγωμένο» μυοσκελετικό σύστημα, να χαλαρώσει το «αγχωμένο» νευρικό σύστημα, να ενεργοποιήσει το «κουρασμένο» ανοσοποιητικό και να ξαναθυμήσει στο σώμα τον δρόμο για την Υγεία!

Το χαλαρωτικό μασάζ είναι το πιο διαδεδομένο είδος μάλαξης στον κόσμο. Είναι η βασική  γνώση που πρέπει να έχει όποιος θέλει να ασχοληθεί με την τέχνη του μασάζ. Ας μην ξεχνάμε ότι, είναι τιμή για τον θεραπευτή, η εμπιστοσύνη που θα του δείξει κάποιος και θα του επιτρέψει να «δουλέψει» με το σώμα του.

Αυτή είναι η κεντρική και βασική ιδέα που θα πρέπει να διακατέχεται κάθε επαγγελματίας  που θέλει να ασχοληθεί με τον άνθρωπο.

Η τέχνη του μασάζ σε κάποιες περιοχές θεωρείται ιερή και διδάσκεται σε μοναστήρια.

Μια συνεδρία χαλαρωτικού μασάζ από επαγγελματία μπορεί να μαλακώσει το «παγωμένο» μυοσκελετικό σύστημα, να χαλαρώσει το «αγχωμένο» νευρικό σύστημα, να ενεργοποιήσει το «κουρασμένο» ανοσοποιητικό και να ξαναθυμήσει στο σώμα τον δρόμο για την Υγεία!